Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Přihlášení

Ceník nabízených prací

: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/geodezielanskroun/WWW/geodezielanskroun.cz/includes/unicode.inc on line 291.


Tab.1 Zaměření a zhotovení účelové mapy velkého měřítka

(geodetický podklad pro projekci) - cena v Kč pro 1 ha mapovaného území

položka výkon cenové rozpětí v Kč
(ceny bez 21% DPH)
01 Mapa velkého měřítka - polohopis, výškopis, popis 6 000 - 10 000
02 Mapa velkého měřítka - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy 8 000 - 12 000
03 Mapa velkého měřítka - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy, průběh inženýrských sítí dle údajů správců 10 000 - 16000
04 Mapa velkého měřítka v rozsahu do 0.5 ha, 1:200 - polohopis, výškopis, popis 2 800 - 3 500
05 Mapa velkého měřítka v rozsahu do 0.5 ha, 1:200 - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy 3 000 - 4 500
06 Mapa velkého měřítka v rozsahu do 0.5 ha, 1:200 - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy, průběh inženýrských sítí dle údajů správců 4 000 - 6 500
Poznámky k tab. 1:
  1. Cenové rozpětí u položek 01 a 04 je odvislé od přehlednosti zaměřované lokality (výškově členitý terén, zastavěnost a zalesněnost území)
  2. Cenové rozpětí u položek 02 a 05 je závislé na faktorech uvedených v pozn. 1) a na formě platné katastrální mapy vedené katastrálním pracovištěm (digitální mapa, analogová mapa, digitalizovaná mapa)
  3. Cenové rozpětí u položek 03 a 06 závisí na faktorech uvedených v poznámce 1) a 2) a dále na způsobu pořízení údajů o průběhu jednotlivých inženýrských sítí (dodané objednatelem v digitální či grafické formě, opatřené a zajišťované zpracovatelem mapy)
  4. V cenových rozpětích u jednotlivých položek nejsou započteny náklady na dopravu (v k.ú. Lanškroun neúčtujeme) a dále poštovní poplatky a poplatky za poskytnutí údajů z katastru nemovitostí

Tab.2 Vytyčovací práce ve výstavbě

 

položka výkon jednotka cena za jednotku v Kč
(ceny bez 21% DPH)
Objekty s prostorovou skladbou
01 vytyčení prostorové polohy bodu s přenesením polohy na stavební lavičky bod 500
02 vytyčení prostorové polohy bodu, stabilizace kolíkem bod 90
Liniové stavební objekty
03 vytyčení prostorové polohy bodu, stabilizace kolíkem bod 250
Poznámky k tab. 2:
  1. K uvedeným cenám je nutné připočítat náklady na kancelářské zpracování předané stavebmí dokumentace. Hodinu kancelářských prací účtujeme sazbou 450 Kč bez DPH.
  2. Ceny nezahrnují náklady na dopravu (v k.ú. Lanškroun neúčtujeme)

Tab.3 Geometrické plány

položka výkon cenové rozpětí v Kč
(ceny bez 21% DPH)
01 GP pro vyznačení budovy 3 800 - 4 500
02 GP pro oddělení pozemku do 1000 m2 4 000 - 5 000
03 GP pro oddělení pozemku nad 1000 m2 4 800 - 5 500
04 GP pro průběh vytyčené či vlastníky upřesněné hranice pozemků 4 800 - 5 200
05 GP pro vymezení rozsahu věcného břemene 2 800 - 3 500

Poznámky k tab. 3:
  1. V cenách položek 02, 03 a 04 je zahrnuta cena dvou stabilizačních znaků. Za každý další stabilizační znak účtujeme 200 Kč bez DPH.
  2. Cena za položku 04 odpovídá vytyčení či upřesnění 100 m dlouhé vlastnické hranice.
  3. Ceny nezahrnují náklady na dopravu (v k.ú. Lanškroun neúčtujeme).
  4. Cenové rozpětí u všech položek je odvislé od formy platné katastrální mapy a přehlednosti zaměřované lokality (výškově členitý terén, zastavěnost a zalesněnost území).